60-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska

W roku 2011 Wydział Inżynierii Środowiska świętuje jubileusz 60-lecia powstania. Wydział pierwotnie pod nazwą Wydziału Inżynierii Sanitarnej został utworzony w Politechnice Wrocławskiej we wrześniu 1950 r.

Pierwszym dziekanem Wydziału składającego się z dwóch oddziałów: komunalnego i instalacyjnego został Prof. Aleksander Szniolis. W 1968 r. powstały dwie jednostki Wydziału: Instytut Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (I-15) oraz Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych (I-13). We wrześniu 1972 roku Instytut Inżynierii Sanitarnej i Wodnej został przekształcony w Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska(I-15).

W roku 1990 Wydział Inżynierii Sanitarnej zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Środowiska (W-7). Kolejna zmiana struktury Wydziału nastąpiła w roku 1991. Z Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych (I-13) została wtedy wyodrębniona Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa (W-7/K1). W dniu 1 czerwca 2009 roku Katedra została przekształcona w Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (I-33), który obok Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska (I-15) jest obecnie podstawową jednostką organizacyjną Wydziału.

Ciągły rozwój naukowy i dydaktyczny kadry powoduje, że Wydział Inżynierii Środowiska zalicza się do najlepszych w Politechnice Wrocławskiej. Jego dorobek cieszy się uznaniem w środowisku naukowym. O prestiżu prowadzonych na Wydziale kierunków nauczania świadczy duża liczba kandydatów na studia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej .