Wytyczne do przygotowania posterów
Przygotowany plakat (poster) P.T. Autorzy przekazują organizatorom wyłącznie w formie elektronicznej (plik PDF). Termin przekazania posterów to 30 maja br. Plakat winien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w pliku prezentowanym poniżej.
Wytyczne do przygotowania prezentacji
Prezentacja, będąca uzupełnieniem wystąpienia w trakcie sesji konferencyjnej, powinna być przygotowana jako prezentacja Power Point. Całość wystąpienia nie może przekraczać 8 minut. Organizatorzy zapewniają dostęp do rzutnika multimedialnego oraz komputera. Zalecany nośnik to zewnętrzna pamięć USB. Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy możliwości korzystania z własnych komputerów (laptopów) przy prezentacjach.
Przygotowanie materiałów do publikacji

Poniżej zamieszczamy krótki film, który mamy nadzieję będzie pomocny w przygotowaniu pod względem redakcyjnym referatów konferencyjnych. Po uruchomieniu korzystnym jest wprowadzenie zmiany rozdzielczość filmu na oryginalną (przycisk w pasku nawigacji).

Karta zgłoszenia i abstrakty

Skrócona wersja Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji Air & Heat - Water & Energy 2011

Formularz do przesłania abstraktów - wersję elektroniczną abstraktu prosimy przesłać do organizatorów korzystając z udostępnionego formularza.

Formularz do przesłania Kart zgłoszenia uczestnictwa - wersję elektroniczną wypełnionej Karty zgłodzenia uczestnictwa prosimy przesłać do organizatorów korzystając z udostępnionego formularza.

Tematyka
  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo, ciepłownictwo i balneotechnika
  • Racjonalne systemy dostawy ciepła, gazu,
  • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie zanieczyszczeń,
  • Biologiczne metody oczyszczania i kontroli jakości elementów środowiska,
  • Technologie oczyszczania wód przemysłowych i ścieków,
  • Ochrona atmosfery i biosfery,
  • Recykling i gospodarka odpadami,
  • Energia słoneczna, geotermalna oraz z innych źródeł,
  • Budynki pasywne oraz o niskim zużyciu energii,
  • Techniki symulacji w HVAC i ochronie wód.
Przygotowanie referatów

Przygotowywane referaty powinny być oryginalne, wcześniej nie publikowane. Streszczenia referatów (do 300 słów) prosimy dostarczyć do dnia 19 lutego 2011 r. na adres Sekretariatu Konferencji.

O zakwalifikowaniu referatu Autorzy zostaną powiadomieni do 28 lutego 2011 r.

Referaty (komunikaty i inne materiały do druku) prosimy przygotować w języku angielskim lub polskim zgodnie z instrukcją (szczegóły wkrótce). Ich objętość nie powinna przekroczyć 6 stron formatu A-4. Wszystkie referaty będą recenzowane i powinny wpłynąć do dnia 10 kwietnia 2011 r. na adres Sekretariatu Konferencji.

Oryginalne referaty będą publikowane w wysoko punktowanych czasopismach