Kontakt

Sekretariat Konferencji Air & Heat - Water & Energy 2011

Konferencja Air & Heat - Water & Energy 2011
Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa PWr
50-373 Wrocław PL, ul. Norwida 4/6
Tel.: (+48) 71 320 35 32
e-mail: air_heat@pwr.wroc.pl

Numery telefonów do członków Komitetu Organizacyjnego

+48 71 320 25 09, prof. Gerar Jan Besler
+48 71 320 21 13, dr inż. Marcin Klimczak
+48 71 320 33 33, dr inż. Grzegorz Bartnicki
+48 71 320 30 97, dr inż. Joanna Paduchowska

oraz do Sekretariatu Instytutu (od 7:30 do 15:30)
+48 71 320 35 32, mgr inż. Magdalena Bujwid-Bober