Agenda

Poniżej zamieszczamy wstępną wersję agendy konferencyjnej. Zapraszamy do regularnego zapoznawania się ze zmianami i uzupełnieniami do niej wprowadzanymi.

Agenda konferencyjna

Otwarcie Konferencji, Aula PWr, 16 czerwca 2011 r., godz: 11.00

Lista 10 Referatów Programowych:

 • Prof. Edward Szczechowiak, Przemiany strukturalne systemów HVAC dla budynków przyszłości
 • Prof. Teodora M.Traczewska, Procesy biologiczne w inżynierii środowiska
 • Prof. Janusz Wojtkowiak, Energia gruntu- dla ogrzewania i chłodzenia
 • Prof. Wojciech Adamski, Współczesne trendy w oczyszczaniu wody
 • Prof. Sergey Anisimov, Energooszczędność w klimatyzacji
 • Prof. Jerzy Zwoździak, Potrzeba kształcenia w zakresie ochrony i inżynierii atmosfery
 • Prof. Jan Syposz, Gospodarka energią w budynku
 • Prof. Marek Sozański, Technologia uzdatniania wody
 • Prof. Andrzej Szczurek, Systemy czujnikowe w ocenie jakości powietrza pomieszczeń
 • Dr inż. Ryszard Szpadt, Recykling i gospodarka odpadami
Informacje dodatkowe

Uczestnicy Konferencji mają do dyspozycji:

 • internet na terenie całego hotelu
 • dostęp do basenu
 • fitness
 • mokrą saunę
 • suchą saunę
 • laconium
 • prysznic wrażeń
 • jacuzzi
 • miejsce postojowe na monitorowanym parkingu
Na wszystkie zabiegi SPA uczestnicy Konferencji otrzymują 5% rabatu, a na wybrane masaże - 10 % (lista w załączeniu)